Návštěva v partnerském sboru v Kelsterbachu

Návštěva v partnerském sboru v Kelsterbachu u Frankfurtu n. M., 1.-4.
listopadu.