Přátelé z Holandska a Švýcarska

Tak jako v dávných dobách přinesli holandští kolonisté do poklidného Polabí svůj duchovní impuls, přivádí nyní Pán církve do Nymburka jako hosty dnešní holandské evangelíky. Hostem i hostitelem je rovněž sbor ze švýcarské Ženevy.

Kontakty s holandským Stolwijkem začaly na podnět Synodní rady v r. 1990. První návštěva osmi zástupců tohoto sboru se uskutečnila v roce následujícím a nymburští ji opětovali v r. 1992. Tehdy se zúčastnili i vzpomínkového shromáždě­ní ke čtyřsetletému výročí narození J.A. Komenského. Od té doby se návštěvy mezi oběma sbory, v poslední době již mohutné autobusové, pravidelně střídají. Mládež a děti se sešli společně dvakrát, jednou v Holandsku, jednou na Seči u nás. Řada bratří a sester navázala již za těch šest let osobní přátelské vztahy. Vybraná společná píseň, vždy jednou za měsíc ve stejnou neděli zpívaná v obou sborech, připomíná jednotu lidu Kristova sdílenou i přes hranice vzdálených zemí.

V roce 1991 nymburští rádi přijali nabídku ženevského faráře Josefa Beneše uskutečnit společný tábor zdejších a ženevských dětí. Tábor se konal po čtyři léta ve švýcarském Arzieru.

Od zahraničních přátel jsme mnoho přijali – duchovně i hmotně. Dnes nás to povzbuzuje, ale i zavazuje se svěřeným dobře hospodařit a připomíná nám, že je na čase, abychom se zase my dělili s potřebnými o to, co máme. Abychom obraceli svou pozornost i prostředky k zemím a církvím, které dnes žijí v nouzi a nesvobodě, mnohdy větší, než jsme kdy žili my.