Jsme lid na cestě (Jan Blažek)

Jsme lid na cestě.

Ne v betonových bunkrech. Jsme poutníci, kteří v nekonečné poušti hledají svoji cestu.

Cesta jednoho každého není stejná, není uniformní, má však jediný cíl. Mnoha způsoby se můžeš dostat ke Kristu, mnoha způsoby s ním můžeš jít. On není mihotavá bludička kdesi v bažinách.

Je tentýž včera, i dnes, i na věky.

Jen je třeba mít odvahu se měnit.

V odpovědnosti za vše, co konám, proměňovat předně sebe podle jeho vůle. Někdy k tomu potřebuješ studovat Bibli, jindy naslouchat, když jiný vykládá Písmo. Někdy cestu k Bohu najdeš v hlučném prostředí sjezdu mládeže, jindy se musíš zavřít do „lusthauzu“ vlastního srdce. Někdy tě osloví starobylé chrámy, jindy přijmeš poznání v krásném chrámu přírody.

Člověče, Bůh ti dává svobodu. Hledej sebe i jeho! Nestagnuj! Neustrň na tom, co jsi už poznal! Svědectví o Bohu, jenž se nemění, je pravdivé. Leč není to jediná výpověď o tom, který byl, který je a který přichází. Hledej! Ve svém hledání nejsi sám. „Když ti schází odvaha, je tu ten, kdo pomáhá.“

Bože, buď s námi. Amen.