Ohlášky – 3. advent

1. čtení: Iz 35,3–7

Kázání: Mt 11,2–15

Písně: Ž 146; 262,1-5; 292; 262,6-8

Oznámení

1. Za dnešní službu Slova děkujeme bratru doktoru Roskovcovi. S. farářka je v administrovaném Bošíně. Příští neděli srdečně zveme na bohoslužby s dětskou vánoční slavností. Letos je hra nazvaná „Mudrci od východu“.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý od 17 hodin bude v Městské knihovně ekumenická biblická hodina.

Ve středu od 14:30 se koná schůzka seniorů.

Ve čtvrtek je od 17:15 zkouška zpěvu a v 18:15 jsme zváni do Hořátve na koncert Chorea Poděbrady. Můžete se připojit k s. farářce, ještě jsou místa v autě.

V pátek zveme děti na zkoušku divadla, a to v obvyklé době 14:45. Mládež se nesejde. Prosíme, aby přišla v sobotu na generálku divadla – ve 14 hodin do kostela, pomohla s dětmi a ustrojila stromek.

3. Vzadu na stole si pod svým jménem vyhledejte sborový zpravodaj: Adventní Posel.

4. Na úterní schůzi staršovstva presbyteři diskutovali o plánované opravě kostela v Hořátvi. Vyslechli zprávu o platbách, které jsme odvedli firmám za všechny instalační i stavební práce při výměně topení. Částka přesáhla 500 000 Kč. Do vyrovnaného rozpočtu této akce zbývá doplatit 60 000 Kč. Prosíme, bratři a sestry, o vaši obětavost. Sbírka darů na topení v kostele tedy pokračuje. Listina je vzadu na stole, na účet platíme pod VS 16.

Znovu se patří poděkovat bratřím a sestrám, kteří se postarali o to, že během týdne tu máme nalepené staré i nové koberce a znovu o něco víc uklizeno. Ještě však stále nejsme u konce. Nedaří se nám dostihnout spolehlivého klempíře. Kdybyste mohli někoho doporučit, kdo by během týdne vyměnil prasklý svod v rohu kostela, bylo by to moc dobře.

5. Prosíme o vaše dary na dětskou vánoční slavnost (18.12.), abychom mohli dětem dát balíčky a obdarovat také děti z dětského domova. Sběrací listina je vzadu na stole.

6. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v tomto sboru. Sbírku vykoná: