Ohlášky – 25.12.2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám zítra, na Štěpána. Konají se jen v Nymburce od 10:00 a poslouží nám br. Jan Roskovec.

2. Ve vánočním týdnu se jiná shromáždění nekonají. Až v neděli 29. prosince v Hořátvi i v Nymburce v pravidelnou dobu.

3. Na Silvestra jste zváni k besedě na faře. Začátek je v 17 hodin. Součástí bude malé pohoštění.

4. Ohlašujeme, že v neděli 5. ledna se bude hned po bohoslužbách konat mimořádné sborové shromáždění s hlavním bodem programu: odsouhlasení prodeje hořátevské fary. Shromáždění bude krátké, proto se bude konat v kostele a ne v sále. Vzadu na stole je k vaší kontrole listina členů sboru s volebním právem. Prosíme, dnes se ještě do ní nepodepisujte.

5. K dispozici je církevní tisk za dobrovolný příspěvek; v ČB je vloženo CD jako vánoční dárek. Nabízíme Evangelické kalendáře 2020 a pobožnosti Na každý den 2020 po 140 Kč.

6. Prosíme členy sboru, kteří dosud nezaplatili salár, aby tak učinili do konce roku. Děkujeme. K tomuto příspěvku každého člena církve vydala Synodní rada výzvu nazvanou: „5% a hlavu vzhůru!“ Materiály k této kampani si můžete vyzvednout a doma pročíst. Z dopisu SR přečtu jen tento odstavec: „Naše touha vykročit po třiceti svobodných letech ze sevření tíživého přemýšlení o financích by neměla být závislá na restitučních penězích. Je přece jasné, že jedna generace prostě musí učinit rozhodnutí – jako je „5% a hlavu vzhůru!“ Proč tedy ne právě my, obdaření svobodou a dobrou životní úrovní? Jak nesrovnatelně lépe se máme, co se svobody i životní úrovně týká, vůči generaci svých rodičů a prarodičů!“ – Celý dopis je k dispozici na nástěnce u vchodu.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Anička Jeřábková. Službu má Jana Janů Jeřábková.

8. Dnešní chrámová sbírka při vycházení bude věnována na bohoslovce a vikariát naší Českobratrské církve evangelické.