Ohlášky – 6. října 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka.

2. V příštím týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve čtvrtek k biblické hodině do Hořátve od 18:00.

V pátek mají vyučování děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

3. V sobotu 12. října se v Kolíně koná presbyterní konference. Zváni jsou nejen presbyteři, ale každý, koho zajímá vybrané téma: „Informace a dezinformace – umíme, můžeme a chceme je odlišovat?“ Plakátek najdete na nástěnce.

4. Vzadu na stole si prohlédněte a vyberte církevní časopisy. Najdete tam také sběrací listiny a kasičky na dlouhodobé sbírky, sešit, kam můžete zapisovat své návrhy modlitebních přímluv a také se zapsat na služby: NŠ, varhany, zvonění, úklid sborového areálu. Děkujeme za vaši pomoc. Pro děti je tam na letáčku nabídka stát se členem Royal Rangers, křesťanské skautské organizace v Nymburce.

5. Při vchodu do kostela najdete knížky, které si můžete za drobný příspěvek nebo zdarma rozebrat.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Martina Votavová. Službu má Jana Janů Jeřábková.

7. Chrámová sbírka při vycházení je dnes celocírkevní na sociální a charitativní pomoc.

–––––––––––––––––––––

Zprávy z posledního staršovstva:

1. Na uvolněné místo zástupce kurátora byla zvolena s. Ester Šárovcová. Nynější staršovstvo bude ve funkci do března 2020. Pak bude muset být zvoleno nové na další 6-ti leté období.

2. Plánovali jsme návštěvu partnerského sboru z Kelsterbachu: 12–15. prosince.

3. Pro koupi hořátevské fary se již našel kupec. Pravděpodobně v listopadu svoláme sborové shromáždění, které má schválit kupní smlouvu. Staršovstvem bylo rozhodnuto postavit na zbývající parcele malou modlitebnu se zázemím pro naši kazatelskou stanici. Toto rozhodnutí bude předloženo sborovému shromáždění ke schválení.