Ohlášky – 19. května 2019

Oznámení:

1. Děkujeme bratru doktoru Slámovi za dnešní službu Slova. S. farářka je dnes v Pardubicích.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce. Rovněž za týden, 26. května se v Pečkách koná seniorátní neděle pro rodiny. Plakát je na nástěnce. Srdečně zveme k účasti!

3. Ve středu se koná schůzka seniorů v domečku, od 14:30 hodin.

Další shromáždění v příštím týdnu nebudou, protože se chystáme na Noc kostelů. Ve čtvrtek od 18 hodin je potřeba na zahradě postavit stan a stoly. Prosíme o pomoc. Kdo můžete, přihlaste se v týdnu u s. farářky. Noc kostelů se koná v pátek 24. května. Kostel bude od 18 hodin otevřený také v Hořátvi. Srdečně zveme vás domácí i vaše přátele. Zároveň prosíme o pomoc s pohoštěním. Kdo můžete přinést pečivo, ohlaste to s. Šárovcové nebo Janů. Děkujeme! Vzadu si vyzvedněte brožury, které můžete darovat svým známým. Přesný program u nás v kostele je na plakátech.

4. Prosíme o vaši obětavost při sbírce na Jeronýmovu jednotu. Ta probíhá do konce května. Peníze můžete buď složit zde nebo na účet sboru se zprávou, že jde o JJ. Vyzvedněte si nové číslo ČB a KJ.

5. Sbírka minulou neděli na fond solidarity se sbory, které letos nezvládnou zaplatit celý personální fond vynesla v našem sboru 2.180 Kč. Děkujeme za vaše dary. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

6. Dnes na varhany hraje Lia Venerová. Službu má Jana Kinclová. Prosíme učitele NŠ, aby se zapsali na další neděle.

Webové stránky sboru: www.nymburk.evangnet.cz