Ohlášky – 27. května 2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli. Konají se v pravidelnou dobu v Hořátvi i v Nymburce.

2. Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravách i úklidu letošní Noci kostelů. Do našeho kostela zavítalo 833 návštěvníků.

3. V příštím týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí se sejdou rodiče s nejmenšími dětmi, začátek je v 16:30.

Ve středu bude biblická hodina od 19:30 v Nymburce a ve čtvrtek od 18 hodin v Hořátvi.

V pátek se jako obvykle sejdou děti ve 14:45 a mládež v 18 hodin.

4. Ještě několik dní do konce května můžete přispět na celocírkevní sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu. Prosíme, pamatujte svou obětavostí na tento účel věnovaný opravám církevních budov. Vzadu na stole je listina a plechovka, kam se můžete zapsat a dary složit, nebo poslat na sborový účet se zprávou „pro JJ“.

5. Vyzvedněte si nová čísla KJ a ČB. A prosíme učitele NŠ, aby se zapsali na další neděle.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Irena Opočenská.

7. Chrámová sbírka minulou neděli na Diakonii ČCE vynesla 2 170 Kč. Dnešní sbírka bude na dílo Páně v našem sboru. Vykoná ji: Ester Šárovcová.