Ohlášky – 14. ledna 2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k nedělním bohoslužbám za týden v Hořátvi i v Nymburce v obvyklou dobu. Poslouží nám br. Jan Roskovec, protože s. farářka bude opět v Bošíně.

2. V příštím týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu setkání seniorů v domečku od 14:30.

Večer mimořádně biblická hodina nebude.

Bude však ve čtvrtek v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek se ve 14:45 sejdou k vyučování mladší děti a mládež se tentokrát nesejde.

3. V pátek, 19. ledna, také zveme do našeho kostela ke krásnému koncertu souboru Musica Florea. Začátek je v 19 hodin a cena vstupenky 100 Kč. Vzadu na stole jsou pro vás připraveny plakátky.

4. Příští neděli, 21. ledna, se u nás konají ekumenické bohoslužby. Začátek je v 17 hodin. Kázat bude br. Petr Plaňanský z Křesťanského společenství Nymburk. Prosíme o pomoc a pečivo k pohoštění, které jako každoročně chystáme po bohoslužbách v sále. Všichni jsou srdečně zváni. Plakát najdete na vývěsce.

5. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Irena Opočenská.

6. Chrámovou sbírku věnujeme na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: Tomáš Groll.