Ohlášky – 31. 12. 2017

Oznámení:

1. Srdečně zveme k nedělním bohoslužbám za týden v Hořátvi i v Nymburce v obvyklou dobu.

2. V příštím týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý se sejde staršovstvo v 19 hodin.

Ve středu zveme k biblické hodině na faře v Nymburce od 19:30.

Ve čtvrtek k biblické hodině v Hořátvi od 18:00.

V pátek se ve 14:45 sejdou k vyučování děti a v 18 hodin mládež.

3. Zítra oslaví 80. narozeniny sestra Jaroslava Fidrmucová. Jménem sboru srdečně blahopřejeme a vyprošujeme sestře Jarušce Boží ochranu, pevné zdraví a dobrou naději do dalších let. Děkujeme za finanční dar, který sboru věnovala při této příležitosti.

4. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Irena Opočenská.

5. Děkujeme za vaše dary pro celocírkevní sbírku na podporu bohoslovců a vikariátu. Vybrali jsme 5.842,- Kč.

6. Zveme na koncert souboru Musica Florea v pátek, 19. ledna. A také na ekumenické bohoslužby, které se konají v neděli 21. ledna.

7. Dnešní sbírka je na dílo Páně v našem sboru. Sbírku vykoná: