Ohlášky – 1. neděle adventní

Oznámení

1. Po ukončení dnešních bohoslužeb prosíme členy sboru s hlasovacím právem, aby se zdrželi v kostele k mimořádnému sborovému shromáždění, jehož jediným bodem programu bude volba s. farářky Kateřiny Roskovcové na příští tři roky. Kdo z členů, kteří tu zůstanou ještě není podepsán na prezenční listině, nechť tak učiní. Volbu povede br. Tomáš Fér z Kolína, člen senorátního výboru. Vítáme jej.

2. Rovněž dnes jsme zváni k ekumenické Tiché hodince. Začátek je v 18 hodin ve sboru Křesťanských společenství v ul. Komenského 1254.

3. Srdečně zveme k bohoslužbám za týden, na 2. neděli adventní. Chrámová sbírka bude určena na středisko Diakonie Libice a Střední Čechy.

4. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý bude zkouška zpěvu – na faře v 17 hodin. Staršovstvo se sejde v 19 hodin.

Ve středu bude biblická hodina pro dospělé od 19:30.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek mají vyučování děti od 14:45 a mládež se sejde v 18 hodin.

5. Nabízíme Evangelický kalendář a pobožnosti Na každý den pro rok 2018, každý výtisk za 100 Kč. Peníze můžete dát do obálky vzadu na stole. Také jsou již připraveny objednané dárky z Diakonie Rolnička.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec a Regina Váchová a NŠ učí Iveta Koláčná.

7. Prosíme o vaše dary na letošní vánoční nadílku pro děti. Na stole se můžete zapsat na listinu a peníze vložit do obálky. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. Vykoná ji: