Ohlášky – 29. října 2017

Oznámení

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Poslouží nám br.f. Jan Roskovec. S. farářka musí být v Bošíně.

2. Během týdne se konají tato shromáždění, ke kterým jste zváni:

V pondělí se sejdou rodiče s nejmenšími dětmi. Začátek je v 16:30 na faře.

V úterý: Nymburské církve pořádají v Městské knihovně přednášku na téma „Reformátor Martin Luther“. Pozván je evangelický německý teolog, žijící dlouho v Čechách, Gerhard Frey-Reininghaus. Tato příležitost vychází přesně na den k 500. výročí reformace, na úterý 31. října. Nenechte si to ujít. Začátek je v 17 hodin.

3. Dále ohlašujeme, že:

Starší děti mají vyučování ve středu od 13:30 a biblická hodina pro dospělé se koná od 19:30.

Biblická hodina v Hořátvi bude ve čtvrtek od 18 hodin.

Mladší děti se sejdou v pátek od 14:45 a mládež v 18 hodin.

4. Prosíme zpěváky, aby si rezervovali úterky ke zkouškám na vánoce. První zkouška zpěvu bude za týden, v úterý 7. listopadu od 17 hodin.

Také již ohlašujeme brigádu, a sice na sobotu 11. listopadu od 9 hodin.

5. Nabízíme vánoční dárky z Diakonie Rolnička, kterou tak nákupem můžete podpořit. Seznam najdete vzadu na stole. Také si můžete objednat kalendář na příští rok s dalšími fotografiemi kostelů naší církve.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec a NŠ učí Irena Opočenská.

7. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: