Ohlášky – 8. října 2017

Oznámení

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce. Poslouží nám bratr farář Blahoslav Matějka. S. farářka bude v administrovaném Bošíně.

2. Během týdne se konají tato shromáždění, ke kterým jste zváni:

Ve středu od 19:30 biblická hodina v Nymburce.

Ve čtvrtek v 18 hodin biblická hodina v Hořátvi.

V pátek ve 14:45 mají v domečku vyučování děti. Mládež začíná v 18 hodin.

3. V úterý 10. října proběhne v našem sboru pastorální porada kazatelů Poděbradského seniorátu. Prosíme o vaši pomoc s pohoštěním.

4. Děkujeme sestře Nadě Benešové, která k připomenutí památky svého otce a někdejšího faráře Josefa Beneše, jeho manželky a zesnulého bratra Petra darovala sboru peněžní dar.

4. Minulé úterý se konala schůze staršovstva. O jednání vás chceme informovat alespoň v několika bodech:

a) Připravovali jsme volbu s. farářky na další období její služby ve sboru. Proto se musí konat mimořádné sborové shromáždění: 3. prosince po bohoslužbách, ke kterému budou zváni všichni členové s hlasovným právem.

b) Připravovali jsme slavnost ke 120. výročí samostatnosti sboru. Konat se bude v neděli 26. listopadu celý den. Prosíme, abyste již nyní s těmito termíny počítali.

c) Pro jednání konventu Poděbradského seniorátu (4.11.) jsme jednali o celé řadě změn v Církevním zřízení, které jsou navrženy. Pouze je tu jmenujeme: jedná se o nový název církve, o delegáty na synod z řad Diakonie, o nový systém pastýřských rad a o změny v modlitbě Páně a v obou vyznáních víry směrem k jednotnému znění ve všech církvích. Také jsme jednali o postavení farářů v církvi. Téma navrhla Synodní rada kvůli starosti nad rostoucím nedostatkem studentů teologie a odchodem farářů ze služby.

d) Z dalších bodů jednání ještě oznamujeme mimořádnou sbírku , která potrvá až do konce listopadu a bude věnována zdravotnické pomoci ženám, které v Africe trpí sexuálním násilím. Plakát najdete na vývěsce a nadepsaná kasička je na stole.

e) A na internetových stránkách sboru najdete nově v rubrice „O nás“ články o historii sboru a to i v němčině. Děkujeme s. Havelkové a Filipu Roskovcovi.

5. Dnes na varhany hraje Regina Váchová a NŠ učí Irena Opočenská.

6. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: