Ohlášky – 24. září 2017

Oznámení

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli 1. října. Budeme slavit Díkčinění za úrody a vysluhovat sv. Večeři Páně. Sbírka bude celocírkevní na sociální a charitativní pomoc. Bohoslužby budou dvojjazyčné, protože tu bude na návštěvě 8 členů partnerského sboru z Kelsterbachu.

2. K této příležitosti vás prosíme o pomoc. Připravili jsme program na celý víkend 29.9. až 1.10, který tu bratři a sestry z Německa stráví. Program si můžete přečíst nebo vyzvednout vzadu na stole. Také tam najdete listinu, kam prosím napište své jméno, pokud tu zůstanete na společný oběd. Srdečně zveme k obědu i k odpolednímu rozhovoru, který bude překládaný. Téma, které jsme zvolili, zní: „Proč jsem rád evangelíkem – ve své zemi“. Prosíme, kdo můžete, pomozte s pohoštěním. I tuto informaci bude nejlepší, když zapíšete na listinu na stole, abychom měli přehled. Po bohoslužbách se o tom ještě poradíme.

3. Během týdne zveme k těmto shromážděním:

V pondělí od 16:30 setkání rodičů s nejmenšími dětmi.

V pátek ve 14:45 se v domečku sejdou děti. Mládež tentokrát nebude.

Oznámení

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli 1. října. Budeme slavit Díkčinění za úrody a vysluhovat sv. Večeři Páně. Sbírka bude celocírkevní na sociální a charitativní pomoc. Bohoslužby budou dvojjazyčné, protože tu bude na návštěvě 8 členů partnerského sboru z Kelsterbachu.

2. K této příležitosti vás prosíme o pomoc. Připravili jsme program na celý víkend 29.9. až 1.10, který tu bratři a sestry z Německa stráví. Program si můžete přečíst nebo vyzvednout vzadu na stole. Také tam najdete listinu, kam prosím napište své jméno, pokud tu zůstanete na společný oběd. Srdečně zveme k obědu i k odpolednímu rozhovoru, který bude překládaný. Téma, které jsme zvolili, zní: „Proč jsem rád evangelíkem – ve své zemi“. Prosíme, kdo můžete, pomozte s pohoštěním. I tuto informaci bude nejlepší, když zapíšete na listinu na stole, abychom měli přehled. Po bohoslužbách se o tom ještě poradíme.

3. Během týdne zveme k těmto shromážděním:

V pondělí od 16:30 setkání rodičů s nejmenšími dětmi.

V pátek ve 14:45 se v domečku sejdou děti. Mládež tentokrát nebude.

4. Vyzvedněte si nové číslo KJ a nerozebraná čísla ČB:

5. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji:

4. Vyzvedněte si nové číslo KJ a nerozebraná čísla ČB:

5. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: