Ohlášky – 10. září 2017

Oznámení

1. Děkujeme bratru Roskovcovi za dnešní službu Slova. Část členů sboru i je s. farářkou na víkendovém pobytu v Herlíkovicích.

2. Zveme vás k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce.

3. V týdnu se konají tato shromáždění:

Ve středu zahajujeme pravidelné biblické hodiny pro dospělé na nymburské faře. Začátek bude vždy v 19:30. Podrobněji se budeme seznamovat s evangeliem podle Marka. Součástí biblické hodiny je rozhovor, zpěv a modlitba. Každý je srdečně zván.

Ve čtvrtek bude na hořátevské faře rovněž biblická hodina. Začátek je v 18 hodin.

V pátek ve 14:45 se v domečku poprvé sejdou děti a v 18 hodin mládež.

4. Z úterní schůze staršovstva informujeme o přípravách na návštěvu sedmi členů našeho partnerského sboru v Německu. Naši přátelé přijedou na víkend 29.9. až 1.10. Budeme vás prosit o pomoc s pohoštěním zejména v neděli 1. října, kdy bude společný oběd, odpoledne a pak i večeře.

Další velká událost bude 26. listopadu, kdy bychom rádi oslavili 120 let trvání sboru.

Staršovstvo také připravovalo povolací listinu a nájemní smlouvu, která je nutná k nové volbě sestry farářky. Volba proběhne patrně začátkem prosince a bude včas ohlášena.

5. Minulou neděli bylo na celocírkevní křesťanskou službu vybráno 1862 Kč. Za vaše dary děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: