Výroční sborové shromáždění

Srdečně zveme k výročnímu sborovému shromáždění v neděli 5. března po bohoslužbách.

Koná se v sále za kostelem při malém pohoštění.

Vítáni jsou i hosté.

Budou předneseny zprávy o práci ve sboru v roce 2016:

  • duchovní
  • práce staršovstva
  • kazatelská stanice Hořátev
  • mládež
  • hospodářská
  • finanční