Zpráva z kazatelské stanice Hořátev za rok 2021

Scházíme se pravidelně při bohoslužbách, a to v neděli v 8.30 hod, K bohoslužbám se nejčastěji scházíme v hořátevském kostele. Několikrát jsme využili možnost sejití na obecním úřadě /z důvodu zimy/.

V uplynulém roce jsme do kostela pořídili „zateplovací podušky“ do 7 lavic /za příspěvek od obce/.

K biblickým hodinám se scházíme jednou za tři neděle v bytě. Za duchovní péči při bohoslužbách a při biblických hodinách děkujeme naší sestře farářce Kateřině. Díky její obětavosti se stále můžeme v Hořátvi scházet., a. musím sdělit, že se tu setkáváme velmi rádi. Biblické hodiny jsou velmi podnětné, vznikají pěkné rozhovory nad biblickými texty. Jsme rádi, když se při biblických hodinách připojují i nymburští.

A ještě chci zmínit „noc kostelů“, kterou vnímáme jako velmi podařenou. Motem byla vzpomínka na autora „Broučků“. Jana Karafáta. A tak školní děti velmi pěkně přečetly úryvek z této půvabné knihy. /pod vedením učitelky J. Skořepové, / Kostel byl zaplněn hořátevskými občany a byli jsme potěšeni, že jsme mohli kostel takto otevřít.

A na závěr za hořátevské sděluji, že v současné době neuvažujeme o stavbě .

Za kazatelskou stanici Hořátev

Jitka Češková