Zpráva o činnosti staršovstva 2021 – Nymburk a Hořátev

–  v rámci  stále trvající pandemické situace se řešil jak náhradní termín výročního shromáždění, tak dodržování povoleného počtu účastníků na bohoslužbách a opět se některé aktivity musely zrušit, nebo alespoň situaci přizpůsobit,

–  také květnová  Noc kostelů  se konala s podmínkou použití roušek, potvrzení o očkování, nebo negativním testem.

I přes různá omezení byla účast v Hořátvi 100 návštěšvníků !! (mimo jiné soutěž „Broučkiáda“ pro děti, občerstvení ) a v Nymburce 157 návštěvníků. Zde vystoupil nejdříve „ Hudební kroužek“, potom v režii nbk. sboru pásmo „Labyrint světa“ /Saša Koukol a Regina Váchová/ a zakončila skupina „Osvobozené duše“.  Proběhlo také několik soutěží pro děti, občerstvení a večer byl ukončen krátkou pobožností,

–  také proběhla mimořádná schůze staršovstva o plánovaných možnostech úprav/přestavby/ nymburské fary. Ve více jak stoleté budově je zejména energetický provoz/vytápění/pro rodinné bydlení ekonomicky stále náročnější/vysoké stropy,velká okna, minimální možnost tepelných izolací/.

Jednou z možností při architektonickém zachování stavby je využití velkých půdních prostor pro možnou vestavbu několika pokojů vč.sociálního zařízení. V přízemí potom vytvořit adekvátní shromažďovací prostor se soc.zařízením,

–  naše staršovstvo bylo pozváno do sboru ve Chlebích, kde za účasti seniora Féra a zdejšího staršovstva jsme si prohlédli kostel s farou a při pohoštění z následujícího rozhovoru vyznělo, že chlebské možná  čekají v budoucnosti problémy s ekonomickou soběstačností. Rozešli jsme se bez konkrétních návrhů či  závěrů,

–   10. – 12 .září jsme se zůčastnili  sborového pobytu v Herlíkovicích,

–   19. září 2021 proběhlo Výroční sborové shromáždění v kostele. Byly čteny pouze finanční zpráva a rozpočet na rok 2021.  Ostatní zprávy byly nabídnuty v papírové i elektronické podobě. Otázka realizace nového  zázemí v Hořátvi byla díky pandemické situaci odložena minimálně na rok 2022.

Možný propad hotovosti za prodej fary v Hořátvi byl řešen zakoupením bytové jednotky na nymburském sídlišti a pronajímá se. Větší část hotovosti získané prodejem pražského bytu / darovaného sboru před lety br. Šormanem/ byla  investována do akcií a dluhopisů po dobu definitivního rozhodnutí o přestavbě fary v Nymburce.

–  byl také schválen pronájem presbyterny a sociálního zařízení v domečku Cílkově domácí škole na následující školní rok 2021 – 2022,

–  v říjnu proběhly v kostele koncerty  „Musica Florea“  a  „Vox Nymburgensis“.  V prosinci pak koncerty „Hlaholu“ a „ Věry Špinarové“ ,

–  v listopadu byla zahájena řada besed „nejen pro seniory“ s Teresou Cimermannovou na téma :

 „ Kdo by (ne)chtěl stárnout doma ?  A co pro to udělat ?“

Pavel Hamták, kurátor sboru

Pavel Hamták, kurátor sboru