Hospodářská činnosti za rok 2021 – Nymburk a Hořátev

 Hořátev :

 • v rámci přiděleného seniorátního mikroprojektu (br .T.Groll ) byla instalována u kostelíka nová kovová uzamykatelná vitrína pro informační materiály sboru ( místní ,turisté, hosté..),
 • na  kostele byl  p .Kanitrou  odstraněn starý komín. Technicky nebylo možné na půdě instalovat  do úzkého komínu  další  čistící vstup (dvířka) a zanesený komín netáhl.  Vysoký úzký komín byl navíc při silných bouřkách rizikem, že svým pádem poničí novou střechu. Vzhled kostela tím získal  zpět  svou původní  „ historickou  eleganci“.
 • aby nebyl interiér kostela bez jakéhokoliv tepelného zdroje, umístily  se do  několika  kostelních lavic elektricky vyhřívané podušky, které se osvědčily.  Firma  při montáži podušek provedla zároveň el.revizi v celém objektu,
 • v interiéru kostela provedl p. Kanitra na několika místech opravu opadané části stropu a venkovního soklu,

Nymburk :

 • na několik měsíců byl poskytnut  pronájem našeho kostela sboru Křesťanského společenství pro jejich bohoslužby, ( po dobu rekonstrukce modlitebny v  Komenského ul.),
 • br.Šťastný  zajistil opískování, opravy a nátěry vstupních vrátek na faru vypalovací barvou + opravu stolní motorové pily,
 • do  domečku byla instalovaná zánovní mikrovlnná trouba doplněna deskou, dokoupeny dvě  skládací  lehátka a doplněny  lůžkoviny (  Grollovi, Roskovec, Hamták).  Během prázdnin se tak mohlo vystřídat několik rodin rekreantů a využít  nabídky ubytování  hostů na dovolené, nebo při víkendové turistice,
 • byla  také dokončena druhá část  údržby západních oken kostela. Na oblouková okna byla již potřeba hydraulická  plošina,  kterou objednal a dovezl br. Šťastný.  Během víkendu se očistily dřevěné rámy a provedly  nové nátěry  ( J.+F.Roskovcovi, E.Šárovcová,  P.Hamták ),
 • firma  p.Kanitry dokončila opravy všech plotových sloupků i vstupních sloupů,  zadní zeď u VZP, celou délku zděného límce pod drátěným oplocením a byly také přestavěny  skříňky na el.rozvaděče.
 • Pan Koblasa již  téměř dokončil slíbené nátěry dešťových žlabů na kostele,
 • došlo k úpravě kotle v kostele (klesání tlaku ) , byla instalována větší externí expanzní nádrž a pořízena ruční vodní pumpa na doplňování tlaku ( J.Roskovec ),
 • také v tomto pandemickém roce probíhaly brigády spíše průběžně. Hrabání listí, oprava elektřiny, úklid kanceláře a kostela, naplnění kontejneru z kompostéru a likvidace několika hromad letitého břečťanu strženého z cihlového plotu.
 • J.Roskovec  zajistil a instaloval tři „popelnice“ na tříděný odpad, které se v týdnu vyvážejí. Všechno listí  a zahradní odpad tím  pádem neskončí vždy v kompostéru !!

Pavel Hamták, kurátor sboru