Finanční zpráva za rok 2021

Milí bratři a sestry, z celkového příjmu našeho sboru v r. 2021 (ve výši 6 mil. Kč) činily vaše příspěvky poskytnuté sboru formou sbírek: 160 tis. Kč, saláru: 373 tis. Kč a darů: 214 tis. Kč.

Výše saláru v porovnání s předcházejícím rokem vzrostla o 36 tis. Kč (10%).
Na opravu kostela v Hořátvi jsme dále obdrželi příspěvek od Obce Hořátev výši 50 tis.Kč.
Za pronájem jsme získali celkem 310 tis. Kč.
Od 1.3.2021 pronajímáme byt 3+kk v Nymburce (v ul. Alfonse Muchy) za 13 500 Kč plus 2 500 Kč (záloha na energie).
Významným příjmem roku 2021 byl příjem z prodeje bytu v Praze ve výši 4,9 mil. Kč (po odečtu provize RK).

Výdaje sboru v r. 2021 (v celkové výši 6 mil. Kč) tvořily:
– výdaje na provoz sboru v celkové výši 779 tis. Kč (vč. splátky půjčky JJ ve výši 150 tis. Kč)
– odvody celocírkevních a humanitárních sbírek, personálního fondu a repartic v celkové výši 332 tis. Kč
Významným výdajem roku 2021 byl pak nákup nákup dluhopisů a podílových listů ve výši 4,9 mil. Kč prostřednictvím společnosti WOOD & Company.

Pro rok 2022 plánujeme opravy a údržbu v celkové výši 250 tis. Kč. Pro Nymburk je v plánu oprav částka 200 tis. Kč (dokončení opravy plotu v NBK za 115 tis. Kč, výměna vstupních dveří v bytě v NBK za 30 tis. Kč a 55 tis. Kč na další drobné opravy…).
Pro Hořátev plánujeme 50 tis. Kč na údržbu kostela.

V roce 2021 se sboru podařilo (prostřednictvím realitní kanceláře REMAX) realizovat prodej bytu v Praze. Prostředky získané prodejem bytu ve výši 4,9 mil. Kč (po odečtu provize RK) byly rozděleny následovně: (1) 2,9 mil. Kč – bylo převedeno do Fondu z prodeje fary v Hořátvi (jedná se o vrácení prostředků zapůjčených na nákup bytu v NBK v 12/2020) (2) 2 mil. Kč – bylo převedeno do Fondu z prodeje bytu v Praze,
Na základě rozhodnutí VSS (ze září 2021) byly prostředky z Fondu z prodeje fary v Hořátvi a z Fondu z prodeje bytu v Praze v celkové výši 4,9 mil. Kč investovány (prostřednicvím společnosti WOOD & Company) do nákupu cenných papírů s předpokládaným ziskem cca 5% (tj. cca 250 tis. Kč/rok).

Peněžní prostředky z prodeje fary v Hořátvi ve výši 2,9 mil. Kč jsou tak aktuálně velmi dobře investovány a staršovstvo proto navrhuje posunout rozhodnutí o stavbě v Hořátvi o 2-3 roky, tj. na VSS konané v březnu 2024, příp. v březnu 2025. Sbor tak získá čas na zpracování “Rozvojového plánu sboru”, kterým se staršovstvo aktuálně zabývá, a který nám umožní ujasnit si potřeby a priority sboru do budoucna a učinit následně dobré rozhodnutí…

Farní sbor vykázal za rok 2021 zisk ve výši 103 374,15 Kč. Staršovstvo navrhuje převod této částky do “Fondu na opravu plotu v Nymburce” na dokončení opravy plotu v NBK.

Děkuji Vám všem, kteří svými dary přispíváte na provoz našeho sboru.

Děkuji rovněž Ester Šárovcové a Jitce Češkové za výbornou práci, kterou odvádí jako pokladní sboru. Jana Kinclová, účetní sboru.

Jana Kinclová, účetní sboru