Finanční zpráva za rok 2020

Milí bratři a sestry,

z celkového příjmu našeho sboru v r. 2020 (ve výši 4,3 mil. Kč) činily vaše příspěvky poskytnuté sboru formou sbírek: 132 tis. Kč, saláru: 337 tis. Kč a darů: 186 tis. Kč. Výše saláru v porovnání s předcházejícím rokem významně vzrostla o 90 tis. Kč (37%), sbírky naopak poklesly cca o 30 tis. Kč z důvodu omezení konání bohoslužeb.

Na opravu kostela v Hořátvi jsme dále obdrželi příspěvek od obce Hořátev výši 50 tis. Kč.

Za pronájem v Praze, Hořátvi a Nymburce jsme získali celkem 123 tis. Kč. Výše příjmu z pronájmu je nižší z důvodu ukončení pronájmu bytu v Praze k 31.7.2020.

Významným příjmem roku 2020 byl příjem z prodeje fary v Hořátvi ve výši 3,5 mil. Kč.

Výdaje sboru v r. 2020 (v celkové výši 3.8 mil. Kč tis. Kč) tvořily:

 • výdaje na provoz sboru v celkové výši 469 tis. Kč (vč. splátky půjčky JJ ve výši 150 tis. Kč)
 • odvody celocírkevních a humanitárních sbírek, personálního fondu a repartic v celkové výši 299 tis. Kč
 • Významným výdajem roku 2020 byl pak nákup bytu v Nymburce ve výši 3 mil. Kč.

Pro rok 2021 plánujeme opravy a údržbu v celkové výši 200 tis. Kč.

 • Pro Nymburk je v plánu oprav částka 150 tis. Kč (nátěr oken v kostele, oprava branky,…).
 • Pro Hořátev plánujeme 50 tis. Kč na drobnou údržbu kostela.
 • Dále plánujeme nákup nových zpěvníků ve výši 60 tis. Kč.

V roce 2020 se sboru podařilo (prostřednictvím realitní kanceláře REMAX) realizovat prodej fary v Hořátvi. Prostředky získané prodejem fary ve výši 3,5 mil. Kč (po odečtu provize RK) byly rozděleny následovně:

 • 600 tis. Kč bylo převedeno do „Fondu na splátku půjčky JJ“ pro použití na splátky půjčky na opravu kostela v Hořátvi (4×150 tis. Kč ročně / 2020-2023)
 • 2,9 mil. Kč bylo převedeno do Fondu z prodeje fary v Hořátvi. Prostředky tohoto fondu budou použity na investiční projekt dle rozhodnutí VSS, které proběhne v roce 2021.

V září 2020 sbor zahájil „investiční akci“ – Prodej bytu v Praze a nákup bytu v Nymburce. Prodejem bytu v Praze byla pověřena RK Remax. Nákupem bytu v Nymburce se pak zabývala „bytová“ skupina (z řad členů sboru). Díky vynikající práci všech zúčastněných se podařilo:

 • koupit byt3+kk(69m2/porekonstrukci) v Nymburce v ulici Alfonse Muchy za 3 050 000 Kč – v prosinci 2020
 • prodat byt3+1(72m2/předrekonstrukcí) v Prazez a 4 885 400 Kč (po odečtu provize RK) – v březnu 2021 Byt v Nymburce je již od 1.3.2021 pronajímán (výše nájemného činí 13,5 tis. + 2,5 tis. Kč: záloha na energie)

Na základě rozhodnutí VSS (ze září 2020) byly na nákup bytu v Nymburce zapůjčeny prostředky z Fondu z prodeje fary v Hořátvi, které budou do fondu vráceny zpět po realizaci prodeje bytu v Praze v roce 2021.

Děkujeme Vám všem, kteří svými dary přispíváte na provoz našeho sboru.

Své dary prosím zasílejte na následující sborové účty:

 • 203157120/0600 – běžný účet sboru
 • 224137946/0600 – transparentní účet

Jana Kinclová, účetní sboru