Noc kostelů 2022 – 10. června

18:00 zvon, zahájení na téma Noc kostelů 2022

18:20 přednáška MUDr. Zdeňka Susy: „Tělo a duše ve zdraví a nemoci“

19:30 Večerní trénink paměti – zábavné hry, praktické tipy nejen pro seniory

(v sále za kostelem)

Průběžně: prohlídky kostela, varhan a věžních hodin

přátelské posezení u stolů venku, možnost osobních rozhovorů s farářkou a členy sboru,

hry pro děti

mezigenerační výstava Společně časem – Nejhezčí vzpomínka z letních prázdnin

21:00 Koncert ZUŠ Bohuslava Matěje Černohorského

22:30 Závěrečné slovo s modlitbou a požehnáním z Noci kostelů