Ohlášky – 10. listopadu 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka. Bohoslužby budou připraveny podle celocírkevního rámce. Ve všech sborech církve bude možnost propojit se symbolicky prostřednictvím společných textů a písní a slavením večeře Páně. Tyto bohoslužby byly připravovány jako projev vděčnosti za znovu nabytou svobodu v roce 1989.

2. V následujícím týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý se sejdou na faře zpěváci k nácviku písně na vánoce. Zkouška je od 17:00.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek mají vyučování děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

V sobotu 16. listopadu znovu zveme k brigádě, abychom dokončili podzimní úklid kolem kostela. Začátek brigády je v 9 hodin.

3. Děkujeme br. Jakubovi Řezáčovi a jeho manželce za to, že ve čtvrtek pokáceli a rozřezali stromy mezi kostelem a farou. Také děkujeme všem brigádníkům, kteří včera ve sboru pracovali.

4. Vzadu na stole si vyberte církevní časopisy. Děkujeme za pomoc při službách a prosíme, abyste se zapsali na úklid i vyučování NŠ pro příští neděle.

Již je tu předvánoční nabídka Evangelických kalendářů a pobožností Na každý den 2020 po 140 Kč. Vyberte si a objednejte včas na připravených seznamech také výrobky Diakonie Rolnička, čímž toto zařízení podpoříte.

5. Na nástěnce je pozvánka na Sympozium ke 100. výročí Evangelické teologické fakulty.

6. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. Nedělní školu učí Veronika Grollová. Službu má Ester Šárovcová.

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Prosím, nezapomínejte na dlouhodobou sbírku na školné pro Tomala Biswase v Bangladéši.