Ohlášky – 12. května 2019

Oznámení:

1. Děkujeme celocírkevnímu kantorovi, bratru Ladislavu Moravetzovi, že nás dnes doprovázel varhanní hrou a včera školil ve zpěvu. Přejeme mu, aby mu v jeho službě církvi Pán Bůh žehnal.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce. Poslouží nám br. doktor Petr Sláma. S. farářka bude v Pardubicích.

V týdnu zveme k pravidelným setkáním. Upozorňujeme však, že schůzka seniorů je přesunuta o týden později, na středu 22. května.

Ve středu se koná biblická hodina v Nymburce od 19 hodin.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek ve 14:30 mají vyučování děti a v 18 hodin se sejde mládež.

V sobotu se naposledy sejdou konfirmandi.

3. Blíží se letošní Noc kostelů. Můžete si vzadu vzít brožuru s programy ve Středočeském kraji. Náš sborový program bude podrobně vytištěn a ve městě zveřejněn. Noc kostelů bude v pátek 24. května. Za vaši pomoc při stavění stanů, za pečivo a další služby budeme opět vděčni.

4. Při úterní schůzi staršovstva jsme se zabývali liturgickým pořádkem při bohoslužbách. Připravovali jsme se na květnové události. Jednali jsme o uprázdněné faře v Hořátvi, která již bude dána k prodeji. Podle cenové nabídky se rozhodneme o rozsahu oprav stropu hořátevského kostela a také farních oken v Nymburce. Staršovstvo také nabízí finanční výpomoc členům sboru, kteří by chtěli jet na sborový víkend 7. září do Herlíkovic a jsou ve finanční tísni. Přihlásit se mohou na faře.

Do konce května probíhá sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Zapisujte se na listinu vzadu na stole. Peníze můžete buď složit zde nebo na účet sboru se zprávou, že jde o JJ.

5. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na solidaritu se sbory, které nestačí letos zaplatit celý obnos do personálního fondu.

6. Dnes na varhany hraje Ladislav Moravetz. Nedělní školu učí Alžběta Hájková. Službu má Jana Janů Jeřábková. Prosíme učitele NŠ, aby se zapsali na další neděle.

Webové stránky sboru: www.nymburk.evangnet.cz