Ohlášky – 16. prosince 2018

Oznámení:

1. Děkujeme bratru Roskovcovi za dnešní službu Slova. Sestra farářka má bohoslužby a staršovstvo v Bošíně.

2. Čtvrtou neděli adventní, 23. prosince bude součástí bohoslužeb dětská vánoční slavnost. Srdečně zveme. Při vycházení si můžete vzít pozvánku. Sbírka na nadílku pro děti ze sboru i z dětského domova stále probíhá. Vzadu na stole je sběrací listina.

3. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

Koncert skupiny Suchá větev – v úterý od 18 hodin v našem kostele. Vstupné dobrovolné.

Schůzka seniorů – ve středu od 14:30 na faře.

4. Prosíme rodiče a děti, aby pamatovali na poslední zkoušky divadla. Budou se konat zde v kostele a to v pátek od 14:30 a v sobotu generálka v kostýmech od 13:30. V neděli se tu na poslední zkoušku sejdeme již v 9:00.

5.V prodeji je Evangelický kalendář 2019 a pobožnosti Na každý den 2019. Každý výtisk stojí 140 Kč. Můžete si vyzvednout vánoční číslo ČB s hudbou na CD – výtisk stojí 25 Kč. Je možné přispět do kasičky.

6. Program vánočních bohoslužeb a setkání najdete v posledním vydání Evangelického Posla. Kdo jej dosud nemáte, vyzvedněte si vzadu na stole. Prosíme o roznášku na zbývající adresy. Další volné výtisky jsou k dispozici.

7. Ze SR přišlo toto oznámení:

Začátkem příštího týdne (v pondělí 17. a v úterý 18. prosince) uplyne 100 let od zasedání generálního sněmu, který rozhodl o vzniku Českobratrské církve evangelické.

Na nástěnce najdete vyjádření synodní rady ČCE k této příležitosti.

Je možné „zúčastnit se“ nedělního slavnostního shromáždění v pražském Obecním domě alespoň vzdáleně – pomocí přímého přenosu, který bude vysílán přes internet. V neděli 16. 12. bude na hlavním webu ČCE (www.e-cirkev.cz) viditelně umístěn odkaz na videopřenos. Sledovat jej lze 16.12. od 15.30 hodin. Z našeho sboru se slavnosti v Obecním domě účastní dva presbyteři a manželé Roskovcovi.

8. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. NŠ učí Ester Šárovcová.

9. Chrámová sbírka minulou neděli na Diakonii v Kutné Hoře vynesla 2.620 Kč. Děkujeme. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. Sbírku vykoná: Jana Janů Jeřábková