Zpráva za kazatelskou stanici Hořátev

Zpráva o činnosti kazatelské stanice v Hořátvi

pro VSS, 24.3.2024

V roce 2023 jsme uskutečnili ve spolupráci s OÚ různé akce:

Rozsvícení vánočního stromečku– kostel otevřen pro vystoupení dětí z MŠ a školy.,

Štědrý den – odpoledne od 13 -15.30  otevřen kostel pro náhodné příchozí a bylo jich překvapivě hodně, zazněly koledy.

V roce 2023 se v kostele uskutečnil koncert šansonierky Marty Balejové, dále pak koncert Gospel. I tyto programy byly hojně navštíveny a velmi se líbily.

OÚ přispívá na hořátevský kostel ročně 50 tis Kč. Tyto prostředky byly v roce 2023 využity na obnovu pískovcových kalichů nad vchodem do kostela. Nové kalichy se budou letos instalovat.

Ze všech těchto akcí máme radost, ovšem díky naší sestře Kateřině a bratru doktoru Roskovcovi  tento kostel není jen vzácná památka, ale pořád slouží k účelu, pro který byl našimi předky s láskou vystavěn, tedy k službám Božím !

Velké díky !!

Za KS Hořátev, Jitka Češková