Ohlášky – 4. února 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. V týdnu se konají tato setkání:

V úterý večer schůze staršovstva, od 19:00.

Ve středu dopoledne setkání maminek s nejmenšími dětmi, od 10:00.

V pátek vyučování dětí od 14:40 a večer schůzka mládeže od 18:00.

3. V sobotu, 10. února bude náš sbor hostit poradu seniorátních kurátorů. Koná se v presbyterně od 9 hodin. Je potřeba postarat se o pohoštění. Prosíme o vaši pomoc. Během týdne dejte zprávu na faru nebo sestře Šárovcové o tom, kdo můžete v pátek nebo v sobotu ráno přinést něco sladkého nebo slaného. Předem děkujeme!

4. Kdo potřebujete potvrzení o daru církvi pro svá daňová přiznání, tak si je můžete vyzvednout na faře.

5. Děkujeme všem, kteří připravovali dnešní bohoslužby.

6. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Připomínáme také dlouhodobé sbírky: pro Zlatu Nebotovou na Ukrajinu a na opravu plotu. Děkujeme za vaše příspěvky.