Ohlášky – 3. března 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. V týdnu se konají tato setkání:

V úterý se mimořádně sejdou senioři. Ve 14:30 na faře. A večer, od 19 hodin bude schůze staršovstva.

Ve středu dopoledne setkání maminek s nejmenšími dětmi, od 10:00. A od 18 hodin příprava snoubenců.

Ve čtvrtek tentokrát v presbyterně zkouška zpěvu od 17 hodin. Zároveň bude na faře probíhat křestní příprava.

V pátek v domečku vyučování dětí od 14:40.

V neděli 10. 3. budou od 19 hodin Hovory o víře.

3. Již dnes ohlašujeme první ze dvou brigád a sice v sobotu 16. března od 9 hodin.

4. Vzadu si můžete vyzvednout nové číslo Českého bratra s tématem „Jak poznávat Boha“, nebo další starší časopisy.

5. Děkujeme všem, kteří připravovali dnešní bohoslužby.

6. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru.