Ohlášky – 14. ledna 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Poslouží nám studentská farářka, Jana Hofmanová. Naše sestra farářka bude v administrovaném Bošíně.

2. Rovněž příští neděli, 21. ledna, srdečně zveme k ekumenickým bohoslužbám v našem kostele. Začátek je v 17 hodin. Je třeba připravit pohoštění pro návštěvníky těchto bohoslužeb, které bude jako každoročně v sále za kostelem. Prosíme o vaše příspěvky a pomoc při pohoštění. Hlaste se u sestry Šárovcové.

3. V týdnu zveme k těmto setkáním:

V úterý k biblické hodině pro dospělé, na faře od 19 hodin.

Ve středu od 10:00 bude schůzka maminek s dětmi. Večer jsme zváni do Hořátve na biblickou hodinu od 19 hodin. Zájemci o cestu autem se mohou přihlásit u s. farářky.

V pátek mají na faře své vyučování školní děti, od 14:40.

4. Děkujeme všem, kteří připravili dnešní bohoslužby.

5. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.