Ohlášky – 12. května 2024

1. Ještě dnes byste mohli stihnout seniorátní program v kostele ve Velenicích. Od 15 hodin tam bude o Blízko-východní tématice přednášet pan Břetislav Tureček, který několik let prožil na Blízkém východě, publikuje, přednáší, je zván do vysílání Čt, Čes. rozhlasu, BBC… . Plakátek je na nástěnce.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám na Svatodušní neděli, 19. května do Hořátve i do Nymburka Poslouží nám sestra farářka Jana Hofmanová a bude vysluhována sv. večeře Páně. Chrámová sbírka bude na Diakonii ČCE, konkrétně na výstavbu domova pro seniory ve Vendolí. Na nástěnce je podrobný dopis o této stavbě.

 3. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

  • Ve středu schůzka maminek s nejmenšími dětmi, na zahradě nebo na faře od 10:00
  • Ve čtvrtek bude na faře zkouška zpěvu od 17 hodin. A od 18 hodin příprava snoubenců
  • V pátek mají děti v domečku vyučování od 14:40 a mládež schůzku v 17 hodin.
  • Rovněž v pátek jsme zváni do bošínského kostela na divadelní představení Slavnosti sněženek, od 18:00.

4. Oznamujeme, že na Svatodušní pondělí, 20. května se konají ekumenické bohoslužby v Husově sboru. Kázat bude s. farářka a k pohoštění v naší presbyterně všechny účastníky pozvou členové církve Československé husitské.

5. Z úterní schůze staršovstva informujeme, že presbyteři jednali o dalším postupu při kandidatuře budoucího faráře, bratra Davida Šorma. I když by bratr farář mohl nastoupit až v září 2027, již příští rok by bylo vhodné jej zvolit. Bratr místokurátor k tomu podnikne patřičné kroky u seniorátního výboru.

Dále presbyteři plánovali sborovou neděli 2. června, kdy nás navštíví sbor z Roztok. A dále Noc kostelů, 7. června. U obou příležitostí budeme vděčni za vaši pomoc technickou i s pohoštěním.

6. Dnešní chrámová sbírka bude na dílo Páně v našem sboru. Prosíme, abyste ještě do 14 dnů přispěli na Jeronýmovu jednotu. Pak již sbírku musíme odeslat. Zapište svůj dar na listinu na stole.

7. Po bohoslužbách jste zváni na zahradu ke kávě.