Ohlášky – 11. února 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Bude to první neděle postní, při níž bude vysluhována svatá večeře Páně. Poslouží nám bratr Jan Roskovec.

2. V týdnu se konají tato setkání:

Ve středu dopoledne setkání maminek s nejmenšími dětmi, od 10:00. A odpoledne bude schůzka seniorů na faře od 14:30.

Ve čtvrtek zkouška zpěvu od 17 hodin.

V pátek se setkání dětí nekoná, protože jsou jarní prázdniny.

3. Z úterní schůze staršovstva oznamujeme, že dále pokračujeme v přípravách na rekonstrukci fary. S presbytery se setká první možný kandidát na příštího faráře. Dále jsme jednali o zadání pro firmu, která je ochotna vyměnit drátěná pole na plotu kolem areálu. Sestra účetní také ve své zprávě konstatovala, že v minulém roce zaplatilo salár o 6 lidí méně. Prosíme proto, bratři a sestry, abyste na tuto povinnost každého člena sboru nezapomínali. Na výročním shromáždění (24.3.) budete podrobněji informováni. Staršovstvo hledá ochotného bratra nebo sestru, který by si vzal na starost sborovou fotogalerii na internetových stránkách. Prosíme, přihlaste se u s. farářky nebo bratra Grolla.

4. Děkujeme vám, kteří jste včera přispěli k pohoštění seniorátního setkání kurátorů u nás.

5. Děkujeme všem, kteří připravovali dnešní bohoslužby.

6. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Připomínáme také dlouhodobé sbírky: pro Zlatu Nebotovou na Ukrajinu a na opravu plotu. Děkujeme za vaše příspěvky.