Naděje odpočinutí

Mt 11,25-30  V ten čas řekl Ježíš: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.  Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn– a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

pomoc_seniorum

Pomoc seniorům na Nymbursku

Farní Charita ve spolupráci s nymburskými skauty organizuje dobrovolnickou pomoc seniorům a hendikepovaným. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci s NÁKUPY nebo VYZVEDNUTÍM LÉKŮ, můžete se obrátit na telefonní linku (pondělí-pátek 9-12h): 735 708 884 nebo 732 186 883. Po konzultaci k Vám bude vyslán dobrovolník, který Vám rád pomůže s nákupy nebo léky.

« Starší příspěvky