Zpívání s Ladislavem Moravetzem

Nymburský evangelický sbor pořádá ZPÍVÁNÍ S LADISLAVEM MORAVETZEM – „jaro Boží lásky život obnoví“ v sobotu 11. května v sále za kostelem.

Zván je každý, kdo rád zpívá a zajímá se o duchovní zpěv. 

Prezentace notové sbírky „Jubilate“ (180 Kč/kus)

Začátek: 17:00
Předpokládaný konec: 20:00
Lehké občerstvení za nízký poplatek bude k dispozici.

V neděli, 12. května, církevní kantor poslouží varhanním doprovodem při bohoslužbách v Hořátvi (8:30) i v Nymburce (10:00).