Veřejné bohoslužby + NŠ

Zveme k bohoslužbám bez registrace: 6.12.  v Toleranční modlitebně v Hořátvi od 8:30 a v kostele v Nymburce od 10:00.

Milí přátelé, bratři a sestry,
chystáme další veřejné bohoslužby 6.12., a to v Toleranční modlitebně v Hořátvi od 8:30 a v kostele v Nymburce od 10:00.
V Nymburce bude také po dlouhé době opět nedělní škola pro děti.
Srdečně zveme!

Zde jsou pravidla pro konání bohoslužeb podle usnesení vlády:

  • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení
  • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
  • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
  • povinné roušky
  • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
  • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
  • v rámci shromáždění zpívá max. 10 osob
  • pravidla platí do soboty 12. prosince