Velikonoční Posel 2022

„…a svůj život dávám za ovce“

Evangelium podle Jana, 10,15b

Milí bratři a sestry,

letošní Velikonoce prožíváme plni úzkosti a zármutku. Válku většina z nás dosud znala jen z vyprávění nebo ze zpráv o vzdálených zemích. Teď musíme sledovat strašlivé zabíjení nevinných lidí a ničení jejich domovů docela zblízka. Na Ukrajině trpí a umírají lidé, jako jsme my. Jako my, ani oni nechtěli jít do války. Jako my, ani oni nechtěli brát do ruky zbraně a ve dne v noci hlídkovat, a pak i třeba střílet na ty, kteří k nim vpadli a ohrožují jejich domovy. Jako my, ani oni nechtěli s několika zavazadly prchat do ciziny a doprošovat se pomoci u cizích. Jako my, ani oni nechtěli hladovět a žíznit. Jako my, ani oni nechtěli pochovávat své mrtvé do narychlo vykopaných hrobů. Kdo by dnes neznal Mariupol! Skutečné, a už i symbolické místo této války. Mluvit o pekle na zemi zase jednou přestalo být nadsázkou.

Letošní Velikonoce jsou zahaleny úzkostí a zármutkem. Těžce to na nás doléhá. Posledních třicet let jsme si zvykli na rostoucí blahobyt v míru. Na dobré věci si člověk zvyká snadno, na ty zlé nerad a pomalu. Když se pak přes nás převalil covid, lekali jsme se, že se zvedají ceny a budeme muset šetřit na energiích. Teď válka na Ukrajině. Máme právo na klid, blahobyt, zelené energie, slyšíme od nejednoho Zápaďana. A ti na východě nárok nemají? Vždyť i samotné právo na život je tam pošlapáváno.

Uprchlé matky, které bydlí v našem sboru, na vysvětlenou svého počínání řekly: „Ukrajinská žena myslí jen na své děti, ne na sebe!“ Letos tedy budeme slavit Velikonoce spolu s nimi, s ukrajinskými křesťany. Jsme sice z různých církví, ale velikonoční evangelium o vzkříšení toho, který zemřel na popravišti, nás spojuje. Máme společného Pána, který se obětoval za každého člověka, bez ohledu na národnost. Na svém těle, přibitém na kříž, nesl hříchy celého světa. Velikonoční evangelium je společné Ukrajincům, Čechům, ale i Rusům. Nikdo z nás nemůže druhému život darovat. Vzít ano, to umíme, ale darovat ne. Jen on, Pán Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých „jako první z těch, kdo zemřeli“ (1. Korintským 15,20). Christos voskres!, budou letos zpívat také na těžce zkoušené Ukrajině.

Kristův čin lásky nezapadá do lidské ekonomiky podle vzoru má dáti, dal. „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce,“ o sobě řekl Ježíš (Jan 10,1). A křesťané později poznali a vyznali, že pro nás, k naší záchraně sestoupil i do pekel, aby odtud vyvedl všechny zajaté a přivedl je k Otci. To si, milí přátelé, připomínejme také o těch letošních Velikonocích, ve všem sevření a zármutku.

Kéž mír a láska Kristova pronikne do všech srdcí i zemí a potěší nás!

Slavme svátky vzkříšení, nechme se pozvat ke Kristovu stolu, kde něco z té nade vše mocné Boží lásky můžeme ochutnat.

Pavel Hamták, kurátor Kateřina Roskovcová, farářka

Velikonoční bohoslužby

Velký pátek 15. dubna: Hořátev 8:30, Nymburk 18:00

bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně

Neděle Vzkříšení Páně 17. dubna: Hořátev v 8:30, Nymburk 10:00,

bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně a připomenutím křestní smlouvy

Chrámová sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty bude letos věnována do sboru v Chrástu na projekt Útočiště. Více si přečtěte v letáku JJ.

Velikonoční pondělí 18. dubna: Nymburk 10:00

bohoslužby

Program v týdnu

je nejlépe ověřovat si vždy aktuálně na www.nymburk.evangnet.cz v rubrice „ohlášky“, nebo v kos­tele ve výtisku ohlášek pověšených na sloupu.

Bohoslužby pravidelně v Hořátvi v kostele v 8:30, v Nymburce v 10:00. Nabízíme dále biblické hodinyvyučování dětí, schůzky rodičů s nejmenšími, mládež, konfirmační cvičení, křestní katechezi, schůzky seniorů, Hovory o víře. Každý je srdečně zván.

Sestra farářka nabízí pastorační rozhovory osobně, po telefonu (737 814 404) nebo písemně elektronickou poštou (nymburk@evangnet.cz).

Můžete si vyžádat vytištěná kázání, církevní časopisy, knihy ze sborové knihovny. V případě nemoci vám je ochot­ní dobrovolníci dovezou.

Sbírky a hospodaření

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem sbor podporujete: modlitbami, svou prací i finančně. V roce 2021 byla vybrána vyšší částka na salárech; ovšem počet salárníků se snížil. Zužuje se tak skupina lidí, kteří nesou veškeré závazky a potřeby, které máme. Prosíme, nezapomínejte na tuto svou odpovědnost. Řády ČCE doporučují odevzdávat na práci církve 2–5% z čis­tého ročního příjmu. Samozřejmě i jakákoli jiná výše hmotné podpory je pro sbor pomocí. Ideálním způsobem hrazení saláru jsou pravidelné měsíční platby (trvalý příkaz) na účet sboru (203157120/0600).

Podrobné zprávy o hospodaření i rozpočet na tento rok najdete na internetových stránkách sboru v rubrice „sborová shromáždění“.

Naši hosté z Ukrajiny

Od 7. března ve sborovém domečku žijí dvě maminky Irena a Olga se dvěma dětmi Volodislavem a Zlatou. Nás sbor jim ze sbírky zajišťuje vše potřebné. V Nymburce jsou i další uprchlíci před válkou na Ukrajině, kteří přicházejí do kostela a máme možnost jim pomáhat. Děkujeme touto cestou všem, kteří jakkoli pomáháte, zvláště vám, kteří jste poskytli ubytování.

Venkovní hra pro děti 9. dubna

Několik rodičů organizuje další venkovní hru. Tentokrát je nazvaná „Jonášova stezka“ a koná se v sobotu 9. dubna dopoledne. Start je ve Svatojiřském parku. Více informací i přihlašování u Martiny Votavové, Alžběty Hájkové a Martina Halašky.

Dárky do nemocnice 10. dubna

Letos poprvé poslouží zástupci církví velikonoční pobožností v nymburské nemocnici. Díky práci paní kaplanky Petry Lorencové se nám tam otevírají dveře. V té souvislosti i letos prosíme děti, aby vytvořily malé dárečky pro dlouhodobě nemocné pacienty. Odevzdáme jim je při návštěvě v neděli 10. dubna odpoledne.

Veřejné čtení Bible 11. dubna

Zveme na akci křesťanů všech čtyř církví, která se již v Nymburce stala tradicí. Přijďte před Městskou knihovnu v pondělí 11. 4. a zkuste si číst z Písma na veřejnosti. Nebo se jen zaposlouchejte do předčítání jiných spoluobčanů. Čtení začne úvodem zástupců církví, města i knihovny ve 12:00.

Noc kostelů 10. června

Noc kostelů je letos plánována na pátek 10. června od 18 hodin. Program bude zveřejněn na webu i na plakátovacích plochách.

Letní tábor 2.–9. července

Děti a mládež se mohou těšit na tábor v Mukařově u Mladé Boleslavi. Téma letošního tábora bude „Příběh pana J. K.“ Počet dětí je omezen, takže si včas zajistěte místo!