Velikonoční Posel 2019

Milí bratři a sestry,

srdečně vás zdravíme z nymburského sboru a zveme do všech svátečních i běžných shromáždění. Rádi se s vámi setkáme. V tomto vydání velikonočního Posla najdete rozmanité zprávy i oznámení. Můžete na ně reagovat, přijít kdykoli na faru, zavolat… Jménem staršovstva chceme také vyjádřit díky všem, kteří jste v uplynulém roce sbor, jeho život a práci jakkoli podpořili. Vaši pomoc potřebujeme a vítáme.

Přejeme Vám i Vašim rodinám požehnané velikonoční svátky a především radost ze vzkříšeného Pána.

Pavel Hamták, kurátor Kateřina Roskovcová, farářka

Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký (Marek 16,4)

Nepřekročitelná, neodstranitelná překážka. Mnozí z nás to znají. Ještě na cestě, ještě tam ani nejsme a už ji vidíme. S ubývající vzdáleností se ta překážka ještě zvětšuje. Je hrozivá. „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“

Ano, ženy byly na cestě k Ježíšovu hrobu. Bezmocné. Utrápené nad vším, co se v minulých dnech stalo. Ve své bolesti chtěly alespoň prokázat poslední službou mrtvému. Na­bal­zamovat jeho tělo. Vyjádřit úctu. Zavzpomínat. A teď trpce zjišťují, že ani to málo nebudou moci udělat. Jejich slabost, bezmoc je očividná. K té poslední službě Ježíšovi se odhodlaly „jen“ ženy  a ty na „velmi veliký“ kámen nestačí. Jako by se jim někdo vysmíval. Zabránit nespravedlivé smrti jste nemohly. A ani teď nemůžete nic dělat, nestačíte na to.

Přece však přišly. A to se ukazuje jako důležité. Slabé, bezmocné, zarmoucené, ale jsou tu. „Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.“ Nepomohly tomu. Nikoho nepřivolaly. Odvalený kámen od hrobu je dar, ke kterému přišly. V doslovném i v přeneseném smyslu.

Setkaly se se skutečností vzkříšení. Jejich slabost a bezmoc najednou vůbec nevadí. Ještě tomu nerozumějí, co všechno to znamená. Ale ten odvalený kámen od hrobu, ten „velmi veliký“ kámen, na který svými silami ani náhodou nestačily, naznačuje, oč tu jde. Chvíle překvapení. Úlek a zatajený dech. Velikonoční údiv. A pak, nakonec, obrovská radost. O té se tam ještě nepíše. Ta teprve přijde. Přišla  a neztratila se. Ve svědectví evangelia spěje až k nám. Ten otevřený hrob je jakousi spojnicí mezi Ježíšovým křížem a jeho vzkříšením. A také mezi Ježíšovým křížem a naším vzkříšením. Proto církev, zvláště o Velikonocích, volá hlasitě: Haleluja, chvalte Hospodina!

Sváteční bohoslužby

Velký pátek 19. 4.

Bohoslužby se budou konat jen v Nymburce od 10:00. Důvodem je, že nás sbor byl letos vybrán pro přímý televizní přenos velkopátečních bohoslužeb. Navštíví nás synodní senior Daniel Ženatý, který bude kázat a spolu se sestrou farářkou a dalšími předčitateli se bude podílet na čtení pašijí podle Marka. Také bude vysluhována svatá večeře Páně.

Prosíme hořátevské bratry a sestry o pochopení. Rádi přivezeme do kostela ty z vás, kteří se nemůžete sami dopravit. Jen to, prosíme, včas zavolejte nebo napište. Kvůli natáčení jsme byli požádáni, abychom byli všichni v kostele dříve, a sice již v 9:50 v lavicích. Prosíme, abyste na to pamatovali.

Neděle Vzkříšení Páně 21. 4.

Hořátev 8:30, Nymburk 10:00. Bohoslužby s připomenutím křestního slibu a vysluhováním sv. večeře Páně. Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty; letos na opravu farní střechy v Bošíně.

Pondělí velikonoční 22. 4.

Bohoslužby pouze v Nymburce od 10:00.

Informace o sboru a pozvání

Brigády 6. a 13. 4.

Letos ohlašujeme dva termíny pro brigádu. Snad alespoň jeden se vám bude hodit. Bude potřeba naložit kontejner listím, shrabat zahradu, uklidit kostel a dokončit dětské hřiště. Děkujeme všem, kteří pomáhají!

Sborová neděle a otevření Hořátevské modlitebny po opravě 14. 4.

Těšíme se, že po nevlídné zimě opět budeme moci být i s našimi dětmi venku. První takovou nedělí bude 14. duben. Při bohoslužbách v Nymburce od 10:00 bude kázání určeno velkým i malým. Potom beseda před kostelem nebo v sále a společný oběd. Uvítáme dobrovolníky, kteří přinesou uvařený guláš a moučník. Přáli bychom si, abychom společně – všechny generace – strávili celý den.

Tutéž neděli odpoledne se z Nymburka přesuneme do Hořátve. Ve 14:00 zahájíme slavnostní odpoledne v nově otevřeném kostele. Jsme vděčni, že se nám po několika letech podařilo dokončit náročné opravy krovu a výměnu střešní krytiny. Práce byly velmi kvalitně provedeny firmou pana Marka Bárty. Celé dílo stálo 2,5 milionu korun. Vedle sborových prostředků přispělo mnoho soukromých dárců, významnou část nákladů však pokryly dotace od státu, kraje a firmy ČEZ. Sbor si také musel vzít půjčku 750 000 Kč, kterou bude pět let splácet. Věříme, že i nyní budete na toto dílo s láskou pamatovat a všem, kdo jste se na tomto díle podíleli děkujeme! Děkujeme také těm z vás, kteří jste pomohli uklízet a spra­vovat, na co jste stačili. Při otevření kostela uvidíte, že v interiéru ještě bude třeba opravit strop. I na to se v dohledné době chystáme. Hlavní však je, že kostel již může být znovu užíván k bohoslužbám i různým veřejným akcím v obci.

Fara v Hořátvi

Po letech se z fary odstěhovali nájemníci a fara je připravena k pronájmu nebo k prodeji. Vše je zatím v jednání. Snažíme se do budoucna zajistit příjemné a na údržbu i energie co nejméně náročné prostory. Podrobnější informace si můžete vyžádat u presbyterů nebo na faře v Nymburce.

Veřejné čtení Bible 15. 4.

I letos zveme spolu s ostatními církvemi v Nymburce ke čtení Bible před knihovnou. Je to snaha přinést Písmo svaté blíž dnešnímu člověku. Bude vítán, kdo by se chtěl zapojit mezi předčitatele; třeba jen na pár minut. Je to však výjimečná zkušenost, když na ulici zní slova evangelia, která jinak čteme jen v domácnostech nebo kostelích. Čtení bude probíhat v pondělí od 12 do 16 hodin.

„Zpívejme Hospodinu nové písně!“ 11. 5.

Pozvali jsme opět celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, tentokrát k tomu, aby nás seznámil s několika písněmi, které budou v novém zpěvníku. Mnozí již zažili, jak se pod Ladislavovým vedením i z nezpěváků stávají nadšení zpěváci. Proto zveme opravdu každého, aby se zúčastnil v sobotu 11. května podvečerní hudební dílny v sále za kostelem v Nymburce. Přesná hodina bude včas uveřejněna. V neděli bude bratr Moravetz doprovázet zpěv při bohoslužbách na varhany v Nymburce a možná i v Hořátvi. Sledujte včas informace na sborových internetových stránkách a na plákátu.

Noc kostelů 24. 5.

Srdečně zveme k návštěvě nymburských kostelů v pátek, od 18:00. Kromě našeho kostela bude otevřen i Husův sbor a kostel sv. Jiljí. Program bude zveřejněn v brožurách, na plakátech i na sborových internetových stránkách. Vás, domácí, prosíme opět o pomoc s pohoštěním, se stavěním stanů, s programem pro děti atd. Přijďte, bývá to pěkné!

Konfirmace Svatodušní neděle 9. 6.

Po roce a půl se připravili čtyři konfirmandi, aby vyznali veřejně svou víru a přiznali se ke svému křtu: Eva Machová, Pavel Roskovec, Matěj Císař. Věra Šťastná se nechá pokřtít. Srdečně zveme k této slavnosti na Svatodušní neděli 9. června při bohoslužbách od 10:00 v Nymburce.

Ekumenické bohoslužby 10. 6.

Letošní pondělní svatodušní bohoslužby se budou konat v římskokatolickém kostele sv. Jiljí od 17 hodin. Po bohoslužbách jsme vždy v hostitelské církvi zváni ke stolu s pohoštěním.

Tábor 6.–13. 7.

Letošní tábor pro děti a mládež plánujeme o týden později než bývalo zvykem. Pojedeme opět do Libštátu. Téma bude cestovatelské: Dobývání ráje (cesta Kryštofa Kolumba). Prosíme rodiče, aby nejpozději do konce května dali na faru vědět, jestli děti pojedou.

Herlíkovice 6.–8. 9.

Srdečně zveme na již třetí víkendový pobyt do Horského domova v Herlíkovicích. Ubytování i program je vhodný pro každou věkovou kategorii. Důležité je, že jsme tam pospolu. Více se poznáme a prožijeme dva dny v krásné přírodě Krkonoš. Můžete se podívat na www.horskydomov.cz

Hospodaření a finance

Pro zajištění činnosti sboru je ideální hrazení saláru na základě trvalého příkazu přímo na účet sboru 203157120/0600. Doporučená výše saláru je 35 procent ročního příjmu každého člena. Pro nastavení platby můžete využít QR kód vpravo. Jsme vděční i za jednorázové úhrady (QR kód vlevo). Při platbě saláru vyplňte jako var. symbol Vaše datum narození (RRRRMMDD) a jako zprá­vu pro příjemce uveďte Salár – Vaše příjmení a jméno.

PLATBAplatba

1800 Kč

lze změnit částku 

trvalaPlatba

TRVALÝ PŘÍKAZ

300 Kč/měsíc po 1 rok

lze prodloužit i změnit částku