Téma VSS – Sbírka při bohoslužbách

Sbírka uprostřed bohoslužeb

Důvod změny

Důvodem je snaha vyjasnit smysl jednotlivých částí bohoslužeb a tak je i srozumitelněji prožívat. Sbírka patří do koinonické části, to znamená sdílení sboru navzájem; spolu s vy-sluhováním večeře Páně, ohláškami a přímluvnou modlitbou. Sbírkou odpovídáme na slyšené evangelium vděčností, kterou mezi jiným také názorně vyjádříme penězi. Dále reagujeme na potřeby sboru nebo jiných lidí, o kterých jsme byli informováni v ohláškách a za které jsme se právě přimlouvali. Sbírka na tomto místě brání nepatřičnému dojmu, že si platíme za servis, když z kostela vycházíme (něco jako vstupné na konci).

Historie

Ve starověké církvi byla sbírka darů součástí společenství stolu Páně po zvěstovaném Slovu. Prakticky byly ke stolu Páně přinášeny dary (jídlo), o které se pak křesťané dělili s chudými při společné večeři. Teprve po ní byla vysluhována svátost, tak jak ji známe my. Postupem času, když společná večeře vymizela, byly dary jen rozdělovány chudým. Sbírka na tomto místě je tedy reziduum, tzn. to, co zbylo ze shromažďování darů u VP. Penězi, které věnujeme, vyjadřujeme, že je nezbožšťujeme, ani se jich neštítíme, ale správně je dovedeme používat k tomu, k čemu jsou. Finanční sbírka je jednoduchá a přímá forma pomoci.

Praxe v evangelických sborech

Především reformované sbory (ne luterské) ve snaze o co nejnižší okázalost zrušily mnoho viditelných znaků, které by mohly jakkoli připomínat katolické bohoslužby. Nicméně právě sbírka při vycházení v podobě, jak ji v ČCE leckde provozujeme – služba drží košíček před vycházejícími lidmi – nebyla vždycky obvyklá. Historicky nedoloženo.

Jak by prakticky sbírka mohla probíhat.

Na konci ohlášek je jako dosud ohlášen účel sbírky. Varhaník začne preludovat na motivy příští písně. Zároveň dva lidé (presbyter, který si k sobě vždy někoho přibere) postupují odzadu oběma uličkami a roznášejí hlubší košíčky/nádoby/ošatky – nejlépe se dvěma držadly – do řad mezi lidi. Částečně si lidé podávají „košíčky“ dál mezi sebou, v případě mezery je služba posune dál, až se dojde dopředu k faráři. Po té se košíčky se sbírkou položí na určené místo. (Peníze se pak spočítají v kanceláři, jako bylo zvykem. Nebo jinak….) – Tradičně se košíčky pokládají před nebo na stůl Páně. V našem případě doporučuji schod před stolem Páně. Sbírka se takto koná v některých našich i zahraničních sborech. Po sbírce následuje přímluvná modlitba a píseň, (poslání) a požehnání.

Tento pořádek navrhuje nová agenda ČCE: „Sbírka je odpovědí poslušné a vděčné víry na slyšení Kristova evangelia. Za vhodnější pokládáme přímé zařazení sbírky do rámce bohoslužeb a nikoli až na jejich závěr při vycházení. Sbírku je možné konat během oznámení, za zpěvu písně nebo za doprovodu hudby. Obstojí však i jako plnohodnotná součást bohoslužeb, není nutné její konání doprovázet hrou na varhany apod. Účel sbírky má být vždy oznámen.“

Kdo změnu ve sboru může zavést.

Je to v kompetenci staršovstva. Shromáždění je to oznámeno a smysl změny vysvětlen.