Strategický plán ČCE

Zde je odkaz na strategický plán ČCE, vypracovaný podle zadání synodu:

https://www.ustredicce.cz/data/D/W/G/Strategicky-plan-CCE-do-2030-p.pdf

Začátek textu:

Církev potřebuje neustálou obnovu. Má být stále reformována – „semper reformanda“. Synod v tomto dokumentu předkládá strategický plán pro dílčí rozhodování na úrovni sborů, seniorátů i celé církve přibližně do roku 2030. Skutečnou obnovu církve ovšem působí Duch svatý, když členy i její dílčí společenství přivádí k obrácení a k následování Ježíše Krista. Strategický plán splní svůj účel tehdy, když pomůže k tomu, aby církev v Krista jako svou hlavu rostla.