Seniorátní informace – duben 2020

Poděbradský seniorát – informace

Duben 2020 v karanténě

Člověk tak každý měsíc drobně upravuje tyto informace, až si někdy říká, jestli vás to nenudí. A ejhle, najednou je všechno jinak. “Jinak” ale vždycky nemusí být špatně. Krize, neboli “soud”, bývá příležitostí k přehodnocení zaběhaných způsobů a návyků a myšlenek. Takže když už nic jiného, kdyby alespoň to. A třeba si začneme vážit víc toho, o co jsme byli na nějaký čas ochuzeni. Anebo si řekneme, že nám to až tak moc nechybí a důležitější jsou jiné věci… (Jaké?)

Doufám, že je to nošením dříví do lesa a ze svých sborů jste již následující informace dostali, nebo visí na vašich sborových stránkách, ale pro jistotu: Českobratrská církev evangelická aktuálně připravila rozcestník odkazů nazvaný “Církev doma”, kde naleznete roztříděné odkazy na bohoslužby s obrazem, zvukem či textem, aktivity pro děti, písně a další texty ke čtení či poslechu. Zkrátka dost pro toto období. Hledejte na stránkách www.e-cirkev.cz.

Některé základní odkazy naleznete také na webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz Zde můžete například poslouchat písně z našich zpěvníků, pustit si Slovo na den, které připravují naši faráři a další.

Požádal jsem faráře a farářky seniorátu, aby napsali, jak se jim a jejich sborům žije v této době. Postupně to přidávají do sdíleného dokumentu a zdá se mi, že je to dobrá inspirace, na kterou se můžete podívat i vy, naleznete ji zde: https://1url.cz/IzwZD

Myslete na ty, kdo nejsou na internetu a předávejte jim informace, nahrávky, texty a další.

Děkuji všem, kdo na základě výzvy 5 procent a hlavu vzhůru či zcela přirozeně navýšili své saláry (pokud je již nezvýšili dříve) a ulehčili tím svému sboru od některých starostí.

Děkuji všem účetním i dalším zainteresovaným za včasné vyplnění hospodářských a evidenčních dotazníků a ostatních provozních záležitostí.

* Pastorální konference kazatelů by měla být 21. dubna v Českém Brodě. Kázat bude Miroslav Pfann, bonus bude mít Marta Zemánková a hostem bude religionista Petr Hošek. Pokud nebude ještě umožněno setkávání, bude se pastorální konference alespoň v omezené míře konat jako video konference.

Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:

 1. 4. – Boží hod velikonoční
 2. 5. – Seniorátní rodinná neděle v Poděbradech
 3. – 23. 5. – Synod (Praha)
 4. – 24. 5. – Vejletění (mládež)
 5. 6. – Noc kostelů
 6. 6. – Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
 7. – 8. 8. – Prázdninový pobyt mládeže
 8. – 5. 9. – Mladší mládež (+ konfirmandi) v Poděbradech
 9. 9. – Polabská evangelická pouť v Poděbradech
 10. – 28. 9. – Sjezd mládeže na Vsetíně
 11. 10. – 1. 11. – Podzimní seniorátní dny mládeže
 12. 11. – Konvent Poděbradského seniorátu
 13. – 29. 11. – Neofiko církevní silvestr (mládež)
 14. – 13. 12. – Vánoční mládež