Potravinová sbírka, 24. 4.

Národní potravinová sbírka se uskuteční
v sobotu 24. dubna 2021 od 8.00 do 18.00 hod.

ve vybraných prodejnách po celé České republice.

Farní charita Nymburk se této sbírky zúčastní v prodejně Albert v Nymburce.

Během celého dne budou moci zákazníci darovat trvanlivé potraviny a vybrané druhy drogistického zboží do košíků za pokladnami. Darované zboží poputuje přímo do Farní charity Nymburk.

Je možné darovat i z domu přinesené trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží.

Důvodem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že i v České republice je chudoba problémem a že i zde je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, jejichž úkolem bude:

Vybírat potraviny a drogistické zboží od dárců do připravených nákupních košíků za pokladnami.

Naskládat vybrané zboží do krabic pro převoz do Charity a pomoci s jejich naložením do auta.

Dobrovolníci se v prodejně během dne vystřídají (ideálně po 2-3 hodinách; čím víc dobrovolníků, tím kratší čas připadne na jednoho) a předají si potřebné pomůcky:

Zástěra s logem projektu, kterou musí mít každý dobrovolník

Nákupní seznamy s informacemi o sbírce

Nákupní košíky označené logem sbírky pro výběr potravin

 „Banánovky“ pro převoz potravin

KONTAKT

charita.nymburk@centrum.cz

735 708 884

Jménem obdarovaných potřebných lidí předem děkuje Farní charita Nymburk.

Nákup potravin je možné také složit v předsíni Evangelického kostela během týdne předem. Hlaste se na faře: 737 814 404 nebo 325 512 766.