Poselství synodu

Synod Českobratrské církve evangelické vyjadřuje svůj soucit se všemi lidmi, do jejichž života zasáhla agrese Ruské federace proti Ukrajině, vyslovuje jim svou solidaritu a věnuje jim své přímluvné modlitby.

Děkujeme všem, kdo se v této válečné krizi snaží pomoci.

Zároveň jako křesťané odmítáme výroky církevních představitelů, jako např. moskevského patriarchy Kirilla, které tuto agresi ospravedlňují.“

Poslanci a poslankyně 4. zasedání 35. synodu ČCE, ve Svitavách 21. 5. 2022