Poradna pro seniory a pečující

Milí přátelé,
v Nymburce je od dubna otevřena nová poradna pro seniory a pečující. Nachází se v blízkosti kostela,
v Obecním domě (Kokosu).

Budu tam sedávat já nebo kolegyně Eva Malovcová. Poskytujeme poradenství
v seniorských a pečovatelských otázkách, jezdíme do terénu a vzděláváme (nejen) v otázkách péče
o seniory. Jsme připraveni poradit s péčí o blízkého s demencí. Poradenství je zdarma.
Kontakt: Tereza Cimrmannová
Tel.: 732 901 047, nymburk@dementia.cz
Termíny konzultací dle vašich časových možností.