Pašije podle Lukáše

Nahrávka velkopáteční bohoslužby: čtení pašijí se zpěvem a kázáním na Izajáše 53,3-6

Pašijní příběh podle Lukáše s kázáním na Izajáše 53,3-6 si můžete poslechnout na zvukové nahrávce (níže) i přečíst nebo stáhnout v textové podobě zde.

Kázání: Jan Roskovec
Zpěv: komorní pěvecký sbor Východomoravského seniorátu ČCE pod vedením Evy Ježíkové
Varhany: Jan Trusina