Ohlášky 9. října 2022

1. Za službu Slova i svátosti děkujeme bratru synodnímu seniorovi, Pavlu Pokornému. A zveme jeho i vás po bohoslužbách na oběd do Nymburka. Od 14 hodin pak bude náš program pokračovat shromážděním v nymburském kostele, při němž uslyšíme o historii sboru a br. senior předá pamětní medaile dvěma členům. Můžeme se také těšit na koncert a besedu se synodním seniorem a další body programu.

2. V týdnu se konají všechna obvyklá setkání. Navíc ve středu od 20 hodin bude biblická hodina online – přes platformu meet.jit.si.

3. Dnešní sbírku věnujeme osmileté Zlatě Nebotové, která ve sboru půl roku bydlela a nyní je zpátky doma na Ukrajině. Zlata má těžkou cukrovku a je závislá na inzulinové pumpě. Na její léčbu a lékařskou péči chceme dnešní sbírkou přispět. Prosíme vás o obětavost.

4. Děkujeme mnohým z vás, kteří jste dnešní Jubilejní neděli připravovali. Opravdu to nejde ani vyjmenovat, proto přijměte společné díky.