Ohlášky – 8. září 2019

Oznámení:

1. Za dnešní službu Slova děkujeme sestře seniorátní farářce Míle Hofmanové. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka.

2. Dnes je část sboru i se s. farářkou v Horském domově v Herlíkovicích.

3. V příštím týdnu se konají tato shromážděníní:

V pátek se sejdou děti, a to ve 14:30 v domečku.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

V sobotu a neděli je zvána mladší mládež do Mělníka. Plakátek mají k dispozici.

4. Nabízíme časopis ČB a KJ.

5. Na nástěnce si prohlédněte rozpis ekumenických biblických hodin. První se koná 18. září od 18 hodin na naší faře.

6. Kdo byste rádi přispěli na opravu oken na faře v Nymburce, můžete poslat peníze buď na účet sboru pod VS 19 nebo složit v kostele v hotovosti a zapsali se na sběrací listinu. Děkujeme.

7. Dnes na varhany hraje Lia venerová. Službu má Jana Janů Jeřábková.

8. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.