Ohlášky – 8. května 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý od 16 hodin setkání rodičů s nejmenšími dětmi.

Ve středu od 15:30 konfirmační cvičení.

V pátek se ve 14:45 sejdou k vyučování děti. V 18 hodin mládež.

3. Na nástěnkách upozorňujeme na různé kulturní události v příštích týdnech. Zvláště rodiny zveme příští týden na seniorátní neděli do Kolína – bohoslužby začínají v 9:00. Další program bude připraven pro dospělé i děti.

4. V květnu a červnu probíhá jako každoročně sbírka darů na církevní stavební fond nazvaný Jeronýmova jednota. Z něho se pak pomáhá potřebným sborům. Prosíme o vaše dary. Zapisujte se na listině vzadu na stole a peníze skládejte u s. Šárovcové. Nebo můžete dar poslat na účet pod VS 5.

5. U varhan dnes slouží Regina Váchová, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Tomáš Groll. Děkujeme.

6. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.