Ohlášky – 8. března 2020

Bratři a sestry, vyslechněte sborová oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli, 15. března, pouze do Nymburka od 10:00. V Hořátvi bohoslužby nebudou.

2. Hned po bohoslužbách se bude konat ohlášené výroční sborové shromáždění.

Na programu bude volba nových presbyterů. Kandidátka je k dispozici vzadu na stole. Rovněž seznam členů s hlasovacím právem. Dále bude třeba schválit zprávy o životě a stavu sboru za rok 2019. Nakonec bude otevřen rozhovor a budeme hlasovat o tom, jestli místo prodané fary v Hořátvi máme stavět novou sborovou budovu. Shromáždění se bude konat v sále. Budeme vděční za pečivo i pomoc při pohoštění.

3. Během týdne se konají tato shromáždění:

V úterý se sejdou zpěváci ke zkoušce na velikonoce: od 17:00.

Ve čtvrtek zveme na biblickou hodinu do Hořátve od 18:00.

V pátek se sejdou děti ve 14:30. Mládež má schůzku od 18:00.

4. V sobotu jsme se v kolínském kostele rozloučili s br. farářem a někdejším seniorem Poděbradského seniorátu Miroslavem Frydrychem, který zemřel minulé pondělí v nedožitých 92 letech. Parte najdete na nástěnce.

5. Po celé postní období bude v kostele probíhat dobrovolná sbírka na mateřskou školu v Bejrútu. Sbírku organizuje a zaštiťuje Diakonie ČCE. Své dary, prosíme, dávejte do připravené kasičky-kufříku. Kdo chce, může se zapsat na sběrací listinu a dar převést na účet sboru elektronicky.

6. Z jednání staršovstva informujeme o setkání se zástupkyněmi Cílkovy domácí školy, která bude pravděpodobně od září užívat naši presbyternu a zahradu.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Alžběta Hájková. Službu má Tomáš Groll. Na nástěnkách si můžete pročíst informace o letních rekreacích v církevních střediscích Běleč a Chotěboř.

8. Dnešní chrámová sbírka bude celocírkevní a je věnována na církevní tisk. Prosíme o vaši obětavost a děkujeme.