Ohlášky – 7. srpna 2022

1. Příští neděli zveme k bohoslužbám do Hořátve i do Nymburka v obvyklou dobu.

2. V úterý zveme rodiče s dětmi na zahradu. Začátek setkání je v 16 hodin.

3. Rovněž v úterý se vrací do zahradního domečku paní Olga Nebotová s dcerou Zlatou z Ukrajiny. Domeček byl pro ně uklizen.

Aktuálně je ještě potřeba vyprat ručníky a utěrky. Děkujeme, jestli se toho někdo ujme.

Na zimu hledáme však jiné bydlení, protože domeček pro chladné měsíce vhodný není. Prosíme o případnou pomoc.

4. Oznamujeme, že zemřel bratr Jindřich Petrášek, člen kazatelské stanice v Hořátvi. Rozloučení s ním se koná na hřbitově v Kostelní Lhotě ve čtvrtek od 9 hodin. V modlitbách mysleme na zarmoucenou vdovu a syna i opět umenšené společenství v Hořátvi.

5. Vyzvedněte si časopis Český bratr a na stole si přečtěte nabídku stát se členem společenství dárců Diakonie.

6. U varhan slouží Jan Roskovec a presbyterskou službu má Jana Janů Jeřábková. Děkujeme.

7. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

8. Po bohoslužbách jste zváni na zahradu ke kávě a rozhovorům.