Ohlášky – 7. listopadu 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.
Rovněž příští neděli 14. listopadu zveme k odpolednímu besedě v presbyterně. Téma besedy je: „Kdo by nechtěl stárnout doma? A co pro to udělat?“

Moderuje Tereza Cimrmannová, z poradny Včera v Nymburce. Začátek je v 15 hodin. Plakátek je k dispozici.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý se v presbyterně koná pastorálka kazatelů Poděbradského seniorátu. Náš sbor je bude hostit. Kromě obvyklé agendy bude hostem paní Jana Hybášková, která bude mluvit na téma – „Islám a současnost: Hrozba nebo výzva?“ Paní Hybášková začne přednášet hned v 9 hodin. Kdo z vás by měl zájem, může si ji také přijít poslechnout.

Ve čtvrtek se sejdou zpěváci k nácviku na vánoce. Na faře v 17 hodin.

V pátek mají děti biblickou hodinu od 14:30 a mládež se sejde v 18 hodin.

V sobotu se v Předhradí koná konvent Poděbradského seniorátu. Náš sbor zastupuje s. farářka a br. místokurátor Groll.

3. Z úterního jednání staršovstva je zde pro vás několik informací:

Na první adventní neděli, 28. listopadu od 15 hodin bude v kostele u Salvátora v Praze uveden nový Evangelický zpěvník. K nám zpěvníky přivezeme a v adventu již je začneme prodávat a užívat.

Staršovstvo připomíná členům sboru, kteří v tomto roce dosud nezaplatili salár, aby tak do konce roku učinili.

Děkujeme všem brigádníkům, kteří v sobotu pracovali v kostele i na zahradě.

4. Vzadu v přihrádkách najdete církevní tiskoviny. Můžete si objednávat dárky z Diakonie Rolnička, nebo nástěnný kalendář kostelů naší církve na rok 2022. Také prosíme o příspěvky na dětskou vánoční slavnost, která bude 4. adventní neděli. Listina a kasička je připravena na zadním stole.

5. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

6. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Alžběta Hájková. Děkujeme.