Ohlášky – 6. listopadu 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka v obvyklou dobu.

2. V týdnu se konají tato shromáždění:

V úterý setkání rodičů s nejmenšími dětmi nekoná, protože s. farářka je v Praze na pastorálce. Večer od 17:30 jsme zváni na přednášku do Obecního domu. Bude mluvit Mgr. Tereza Cimrmannová na téma Komunikace s rodiči v seniorském věku a jak se vzájemně neztratit.

Ve středu zveme k biblické hodině online na platformě meet.jit.si/ccenymburk od 20:00.

Ve čtvrtek konfirmační cvičení od 17:15. A zpěváky zveme k první zkoušce na vánoce od 18:15 do domečku.

V pátek mají vyučování děti od 14:40 a mládež schůzku od 18:00.

3. V sobotu 12. listopadu se v naší presbyterně koná konvent Poděbradského seniorátu. Náš sbor má za úkol hostit 54 konventuálů. Proto prosíme o vaši pomoc s pohoštěním: Napište na listinu vzadu na stole, jaké pečivo můžete přinést v pátek večer nebo v sobotu na 8. hodinu a kdo přijdete pomoct s obsluhou a úklidem. Děkujeme.

4. Sdělujeme, že včera v 90 letech zemřela farářka naší církve Eva Melmuková Šašecí. Byla také historičkou věnující se léta toleranční době, jeden čas přednášela historii na evangelické teologické fakultě a stála u vydání řady publikací. Rozloučení bude 12. 11. ve Velké Lhotě u Dačic.

5. Na staršovstvu jsme rozhodli, že v zimním období budeme jednou měsíčně zvát k besedě u kávy po bohoslužbách. Příští neděli se tak poprvé sejdeme v sále za kostelem. Dále byla na programu brigáda na listí a úklid. Koná se v sobotu 19. listopadu od 13 hodin a znovu v sobotu 26. 11. od 9 hodin.

7. Dnes má službu u varhan Jan Roskovec, v nedělní škole učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Jindřich Šťastný. Děkujeme jim i kantorce Regině Váchové, že s námi začne nacvičovat novou píseň.

8. Dnešní chrámová sbírka bude na dílo Páně v našem sboru.